Stanoviska a doporučení

Vyjádření ČSAKI ČLS JEP na připravovanou reformu primární péče
Vyjádření výboru ČSAKI ke stížnosti MUDr. Jana Hnízdila ve věci nadužívání antibiotik u některých diagnóz
Alergeny k prick testům – vyjádření výboru ČSAKI 
Doporučené postupy pro provádění expozičních testů s potravinami 
Doporučený postup diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu
Stanovisko ČSAKI a ČNeoS k pravidelnému očkování nedonošených dětí v ČR 
Stanovisko Lékové komise Svazu zdravotních pojišťoven k výpadku diagnostických alergenů 
Stanovisko výboru ČSAKI k nárůstu bodového ohodnocení spirometrie 
Stanovisko výboru ČSAKI k nárůstu vyžádané péče 
Stanovisko výboru ČSAKI k vyšetřování specifických protilátek izotypu IgG nebo IgG4 v diagnostice potravinové alergie 
Vyjádření výboru ČSAKI k informaci o preskripci adrenalinu v autoinjektoru 
Doporučený postup léčby anafylaktické reakce (update 2019)
Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce v průběhu anesteziologické péče (2013)
Důležitá doporučení pro správné používání masti PROTOPIC k minimalizaci rizika
Doporučený postup diagnostiky a léčby obtížně léčitelného bronchiálního astmatu
Alergická rýma 
Návrh standardu imunoglobulinové léčby nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi 

Stanoviska a doporučení EAACI