Soutěž o cenu Dr. Lišky

Cena Dr. Josefa Lišky za rok 2019

Výbor ČSAKI vypisuje soutěž o cenu Dr. Josefa Lišky za rok 2019, která bude udělena na prosincové slavnostní pracovní schůzi dne 10. 12. 2020. Cena v částce 25 000 Kč je určena pouze pro členy ČSAKI, kteří publikovali v roce 2019 významnou práci v těchto kategoriích:

Knižní monografie

Žadatel musí být  autorem, spoluautorem nebo editorem původní odborné knižní publikace v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na šíři dopadu na českou lékařskou veřejnost, zejména v oboru alergologie a klinická imunologie.

Původní vědecká práce

Žadatel musí být  autorem původní časopisecké vědecké práce v oboru alergologie a klinická imunologie. V této kategorii bude brán zřetel především na vědeckou hodnotu publikace. Upřednostněny budou práce vzniklé převážně na českých pracovištích.

Žadatelé musí být v době publikace své práce členy ČSAKI a podávají přihlášku spolu se zasláním jednoho exempláře publikace do 30. 4. 2020 sekretářce výboru na adresu:

Marcela Melecká
Ústav imunologie a alergologie 
FN Plzeň
alej Svobody 80
30460 Plzeň
e-mail: melecka@fnplzen.cz

Přihláška ke stažení ZDE.